Odbitna franšiza je znesek, ki ga morate ob škodi plačati sami, preden zavarovalnica prevzame kritje preostale škode. Višja kot je odbitna franšiza, nižja je lahko vaša zavarovalna premija.