Ne, zavarovalnice običajno ne krijejo škode, ki je povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti.