Zakaj rabimo življenjsko zavarovanje. Življenje je nepredvidljivo, polno izzivov in nepričakovanih dogodkov.  Vsak dan se srečujemo z negotovostjo, ki nam lahko prinese finančne težave in vpliva na kakovost našega življenja. Statistike kažejo, da do 50% ljudi doživi finančne težave zaradi nepredvidenih dogodkov ( Statistic About Financial Difficulties, https://www.statisticaboutfinancialdifficulties.com). V takšnih trenutkih je življenjsko zavarovanje pomemben dejavnik, ki nam nudi zaščito in stabilnost. Življenjsko zavarovanje namreč zagotavlja finančno varnost v primeru nepričakovanih dogodkov, hkrati pa omogoča tudi naložbeno priložnost za prihodnost.

življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje in finančna varnost 

Življenjsko zavarovanje je oblika zavarovanja, ki nam v primeru smrti ali invalidnosti zagotavlja izplačilo predhodno dogovorjene vsote denarja. Ta denarna vsota predstavlja finančno varnost za naše bližnje, ki lahko z njo pokrijejo stroške, kot so:

 1. Pogrebni stroški
 2. Preživnina
 3. Dolgovi
 4. Izguba dohodka

Tako življenjsko zavarovanje pomaga omiliti finančne posledice, ki jih smrt ali invalidnost prinesejo našim najdražjim.

Naložbeno življenjsko zavarovanje in prihranki za prihodnost

Poleg zaščite pa življenjsko zavarovanje prinaša tudi številne druge koristi. Naložbeno življenjsko zavarovanje nam namreč omogoča, da vlagamo svoj denar in tako ustvarjamo prihranke za prihodnost. 

Naložbena življenjska zavarovanja so posebna vrsta zavarovanj, ki združujejo zaščito življenja in možnost naložb. Poleg klasičnega zavarovalnega elementa, ki zagotavlja izplačilo zavarovalne vsote ob smrti ali v primeru trajne invalidnosti zavarovanca, nudijo tudi možnost vlaganja denarja v naložbene sklade.

Pri naložbenem življenjskem zavarovanju se del premije, ki ga plačujemo, nameni za zavarovalno kritje, medtem ko se preostali del vloži v naložbeni sklad. Naložbeni sklad je sestavljen iz različnih vrst vrednostnih papirjev, kot so delnice, obveznice, nepremičnine itd. Cilj teh naložb je doseči rast premoženja in ustvariti donose.

Eden od ključnih vidikov naložbenih življenjskih zavarovanj je možnost razpršitve naložb. Skladi, v katere se vlagajo sredstva, so običajno dobro diverzificirani, kar pomeni, da so naložena v več različnih vrst premoženja. S tem se zmanjša tveganje izgube in se poveča možnost doseganja donosov.

Naložbeno življenjsko zavarovanje omogoča tudi prilagajanje naložbenega profila glede na individualne potrebe in cilje posameznika. Vlagatelji imajo pogosto možnost izbirati med različnimi vrstami skladov, ki se razlikujejo glede na stopnjo tveganja in pričakovane donose. S tem lahko prilagodijo svoje naložbe glede na svoje finančne cilje, časovni okvir in toleranco za tveganje.

Ena od pomembnih prednosti naložbenega življenjskega zavarovanja je tudi davčna ugodnost. V nekaterih državah so izplačila iz življenjskega zavarovanja običajno obdavčena manj ugodno kot kapitalski dobički ali obresti iz drugih naložb. To pomeni, da so donosi, doseženi z naložbenim življenjskim zavarovanjem, lahko obdavčeni po nižji stopnji ali pa so v nekaterih primerih celo oproščeni davka.

Pomembno je omeniti, da so naložbena življenjska zavarovanja dolgoročne naložbe. Pričakovani donosi se lahko pojavijo šele čez nekaj let ali desetletij. Zato je potrebno dolgoročno načrtovanje in vztrajnost pri vzdrževanju naložb. Prav tako je treba upoštevati, da so vrednosti naložb odvisne od gibanja finančnih trgov in da lahko vrednost naložbe tudi pade.

Vsekakor je naložbeno življenjsko zavarovanje smiselna izbira za tiste, ki želijo kombinirati zavarovalno zaščito s priložnostjo za dolgoročno rast premoženja. Vendar se je vedno priporočljivo posvetovati s finančnim svetovalcem, ki lahko pomaga pri izbiri ustrezne zavarovalne sheme in naložbenih skladov glede na posameznikove potrebe in cilje.

Prednosti naložbenega življenjskega zavarovanja

Naložbeno življenjsko zavarovanje ima več prednosti:

 1. Razpršenost in manjše tveganje: omogoča nam, da vlagamo v različne vire, kot so delnice, obveznice ali nepremičnine, kar povečuje našo razpršenost in zmanjšuje tveganje.
 2. Dolgoročna rast in donosi: zaradi dolgoročne narave zavarovanja imamo več časa za rast in donose našega premoženja.
 3. Garantirana varnost: naložbeno življenjsko zavarovanje nam nudi tudi določeno stopnjo varnosti, saj nam garantira minimalen donos ali vrnitev vloženega denarja ob koncu zavarovalne dobe.

Poleg tega naložbeno življenjsko zavarovanje prinaša še druge davčne ugodnosti. Običajno namreč ne plačujemo davka na dobiček, ki ga ustvarimo s svojimi naložbami v okviru zavarovanja. To nam omogoča, da bolj učinkovito izkoriščamo svoje vire in dolgoročno povečujemo svoje premoženje.

Življenjsko zavarovanje kot ključno orodje za finančno varnost 

Zaključno lahko rečemo, da je življenjsko zavarovanje ključno orodje za finančno varnost in zaščito naših bližnjih. Poleg tega naložbeno življenjsko zavarovanje predstavlja odlično priložnost za ustvarjanje dolgoročnih prihrankov in rast premoženja. Pomembno je, da se pravilno odločimo glede oblike in vsote zavarovanja ter upoštevamo svoje finančne cilje in potrebe. Tako lahko z življenjskim zavarovanjem zagotovimo boljšo prihodnost zase in za svoje najdražje.

VIRI IN LITERATURA:

Financial Difficulties Due to Unforeseen Events Statistics. Statistic About Financial Difficulties.(https://www.statisticaboutfinancialdifficulties.com). 

Preberi še ostale članke

 • 13. avgusta, 2020

  Zakaj NI pametno, da sklepate življenjsko zavarovanje na banki?

  Zakaj NI pametno, da sklepate življenjsko zavarovanje na banki? Če ste že kdaj odšli na banko po kredit, se vam je najbrž zgodilo, da so

  Preberi več