Turistično zavarovanje krije nujne zdravstvene stroške, ki nastanejo zaradi poškodb ali bolezni med potovanjem. To vključuje nujno medicinsko pomoč, hospitalizacijo in, v nekaterih primerih, medicinsko evakuacijo.