Da, veliko zavarovalnih polic ponuja možnost dodatnega kritja za odpoved potovanja, ki povrne stroške v primeru, da morate potovanje odpovedati zaradi nujnih medicinskih razlogov, smrti v družini ali drugih izrednih okoliščin.