Postopek običajno vključuje izpolnitev vloge, v kateri navedete osebne podatke, zdravstveno stanje in želene opcije zavarovanja. V nekaterih primerih je potreben tudi zdravniški pregled. Po pregledu vloge in morebitnem zdravniškem pregledu, zavarovalnica odloči o izdaji police in določi višino premije.