V primeru škode zaradi naravne nesreče, kot so potres, poplava ali vihar, zavarovalnica krije stroške popravil ali nadomestila, skladno z vašo polico zavarovanja.