Suzana Tanšek

Neodvisna zavarovalna zastopnica

Suzana Tanšek je zaposlena kot zavarovalna zastopnica pri podjetju Goldin d.o.o.

Po končani srednji šoli se je zaposlila v tovarni Mura, po stečaju pa je zamenjala stroko. Pridobila je licenco za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in ta poklic opravlja že 11 let. Suzana je specialist na področju osebnih in premoženjskih zavarovanj in deluje na območju Prekmurja.

Svoj poklic opravlja z velikim veseljem, saj se zaveda, da s tem lahko ljudem pomaga, svetuje ter poišče najboljše ponudbe na trgu za njihovo življenje in premoženje.