Če si po sklenitvi police premislite jo lahko v roku 14 dni prekinete. Tudi če ste že vplačali kakšen obrok ali celotno premijo, vam bo ta povrnjena. Večina zavarovalnic vrne vplačana sredstva brez odtegljajev za administrativne stroške.