Če ne plačate zavarovalne premije, vaša polica morda ne bo veljavna, kar pomeni, da zavarovalnica ne bo krita v primeru škode.