Izkušnje kažejo, da so cene zavarovanj, ki jih potrošniki sklenejo direktno pri zaposlenih na zavarovalnici v povprečju dražje. Zaradi naše neodvisnosti, lahko pri zavarovalnicah za vas dobimo dodatne ugodnosti na podlagi izračunov, ki jih pripravimo pri vseh zavarovalnicah.