Ker sledimo novim trendom sklepanja zavarovanj, boste večino polic prejeli v elektronski obliki. Te si natisnete sami. Njihova veljavnost je enaka kot veljavnost katerekoli druge police. Police za zavarovanja sklenjena preko portala Zavarovalko.si pošljemo tudi po navadni pošti, če boste tako želeli.