Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb krije odškodninske zahtevke, ki jih lahko tretje osebe vložijo proti vašemu podjetju zaradi škode, ki je nastala med vašim poslovanjem. To vključuje telesne poškodbe, škodo na premoženju tretjih oseb in pravne stroške.